Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door G.K.Bulthuis Eltingh. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid Training en Advies Opleidingen BHV-Blusmiddelen

Uw privacy
Anno Bulthuis is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website annobulthuis.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Anno Bulthuis houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Anno Bulthuis zal uw persoonsgegevens nooit verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden tenzij daartoe gedwongen door de Nederlandse wet.

Verwerking van persoonsgegevens
Anno Bulthuis legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u klant wordt, diensten en/of producten van Anno Bulthuis afneemt of anderszins contact heeft met Anno Bulthuis.
Anno Bulthuis gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten .

Klikgedrag
Op de website van Anno Bulthuis worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Anno Bulthuis zijn dienstverlening aan u verder optimaliseren.annobulthuis.nl en andere websites
Op de site van Anno Bulthuis treft u een aantal links aan naar andere websites.Anno Bulthuis kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.


Wijzigingen
Anno Bulthuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Anno Bulthuis.
Privacybeleid