Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door G.K.Bulthuis Eltingh. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid Training en Advies Opleidingen BHV-Blusmiddelen

Een Bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een werknemer die een beginnende brand kan bestrijden, Eerste Hulp kan verlenen en een ontruiming kan begeleiden. Bedrijfshulpverlening (BHV) is sinds 1994 verplicht vanuit de Arbo-wet.


Algemeen
Om de gevolgen van brand en ongeval te be­perken, moet ieder bedrijf, organisatie of instelling één of meerdere werknemers aanwijzen als bedrijfs­­hulpverlener (BHV-er). Het aantal BHV-ers moet naar voren komen uit de risico-inventarisatie en is daarom afhankelijk van de omvang van de risico's die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen.
Doel
Het trainen en instrueren van de bedrijfshulp­verleners zodat zij adequaat eerste hulp kunnen verlenen, een beginnende brand kunnen bestrijden en een ontruiming kunnen leiden.
Voor wie
De basistraining BHV is bedoeld voor de medewerkers binnen uw bedrijf die de bedrijfs­hulpverlening op zich gaan nemen.

Inhoud
1. Eerste hulp:
     - Redden en verplaatsen van slachtoffers.

     - Verbinden van verwondingen

     - Reanimeren met ondersteuning van A.E.D


 2. Brandbestrijding, ontruiming en communicatie:
     - Het melden van incidenten.
     - Beperken en bestrijden van een beginnende brand.
     - Ontruiming.
     - Omgaan met kleine blusmiddelen.


Het examen Bedrijfshulpverlener bestaat uit de onderdelen eerste hulp en brand en omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.

Als beide examenonderdelen met een voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de
deel­nemer het diploma Bedrijfshulpverlener.

Oefenen is een wettelijke verplichting: het diploma blijft geldig door regelmatig te herhalen.


 


Bedrijfshulpverlener